Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Forside Forord

Forord

De seneste årtier har vi brændt knap 80 % af vores affald fra husholdningerne i kommunen. Selvom det har givet et vigtigt bidrag til den grønne energi, så er der samtidigt gået materialer og ressourcer tabt, som kunne have været genanvendt.

Vi har vi strammet vores målsætning og taget nye initiativer med fokus på bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Vi sætter i Tønder Kommune det mål, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores husholdningsaffald. Det betyder, at vi skal mere end fordoble genanvendelsen af vores husholdningsaffald på under 10 år. Det er et ambitiøst mål, fordi vi fremover ikke bare skal sortere det, vi er vant til - i genbrugsbeholderen og i miljøkassen - vi skal nu have fokus på alt affald fra husholdmingerne, også madaffaldet.

Affaldshåndteringen er en vigtig del af den samlede indsats på miljøområdet. Vi skal være bevidste om, hvad vi gør med vores affald og vores ressourcer.

Denne affaldsplan er en revidering af affaldsplanen fra 2013. Den beskriver derfor, hvordan vi i Tønder Kommune vil håndtere affaldet frem til 2018, men målsætningerne rækker længere frem.

Med denne affaldsplan fastlægger vi en strategi for affaldsområdet i perioden 2015-2018, som skal sikre, at vi opfylder vores målsætninger. Den vil derfor være et arbejdsredskab for Tønder Kommune og Tønder Forsyning og samtidig orientere dig som borger om udvikling og initiativer på affaldsområdet.

God fornøjelse med læsningen.


Bo Jessen
Formand for
Teknik- og Miljøudvalget

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Bo Jessen