Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Forside Oplysning om Tønder Kommune

Oplysning om Tønder Kommune

Areal
Tønder Kommune har et areal på 1.287 km2

Indbyggertal
Indbyggertallet fremgår af tabellen herunder.

  Indbyggere pr. 1. jan

2008

2009

2010

2011

Antal i alt  

40.368

40.216

39.710

39.464


Boligfordeling
Der var i alt registreret 23.110 boliger i Tønder Kommune, fordelingen fremgår af tabellen herunder.

  Boligart i stk. pr. 1. jan

2011

 

Stk.

%

  Parcelhuse

13.762    

60 %   

  Række, kæde og dobbelthuse

3.219    

14 %  

  Etageboliger

3.299    

14 %  

  Kollegier

278    

1 %  

  Institutioner

65    

0 %  

  Sommerhuse

2.144    

9 %  

  Øvrige

343    

1 %  

I alt

23.110    

100 % 

Kilde: Danmarks Statistik.

Tønder Forsyning A/S
Al drift af affaldsordninger og opgaver med relation til affaldshåndtering er pr. 1. januar 2009 overført til Tønder Forsyning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Placering

Tønder Kommune er beliggende i Region SydDanmark.