Oplysning om Tønder Kommune

Areal
Tønder Kommune har et areal på 1.287 km2

Indbyggertal
Indbyggertallet fremgår af tabellen herunder.

  Indbyggere pr. 1. jan

2008

2009

2010

2011

Antal i alt  

40.368

40.216

39.710

39.464


Boligfordeling
Der var i alt registreret 23.110 boliger i Tønder Kommune, fordelingen fremgår af tabellen herunder.

  Boligart i stk. pr. 1. jan

2011

 

Stk.

%

  Parcelhuse

13.762    

60 %   

  Række, kæde og dobbelthuse

3.219    

14 %  

  Etageboliger

3.299    

14 %  

  Kollegier

278    

1 %  

  Institutioner

65    

0 %  

  Sommerhuse

2.144    

9 %  

  Øvrige

343    

1 %  

I alt

23.110    

100 % 

Kilde: Danmarks Statistik.

Tønder Forsyning A/S
Al drift af affaldsordninger og opgaver med relation til affaldshåndtering er pr. 1. januar 2009 overført til Tønder Forsyning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Placering

Tønder Kommune er beliggende i Region SydDanmark.