Planens betydning for min ejendom

Planen vil først og fremmest få indflydelse på de affaldsordninger, der er tilgængelig på den enkelte ejendom.

I denne affaldsplan er der først og fremmest tale om forbedringer - f.eks. indførelsen af en kasse til farligt affald og udbygning af områder der skal have nedgravede beholdere til forskellige affaldstyper.


 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Initiativer

Se under initiativerne hvilke der får betydning for din ejendom.