Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Affald og anlæg

Affald og anlæg

Der vurderes ikke at være behov for andre ændringer af affaldsordninger, end de initiativer der er nævnt i denne affaldsplan.

Forventede affaldsmængder
Det skønnes at de samlede affaldsmængder fra private husstande vil stige med ca. 1 % pr. år i perioden. De realiserede mængder for private husstande 2007 - 2010 viser både at der har været stigninger og fald i affaldsmængderne.

I skemaet herunder er der oplysninger om realiserede affaldsmængder i 2010, samt forventede affaldsmængder for 2018 og 2024.

Forventede affaldsmængder 2010  2012  2013  2014  2015 2016  2017 2018 2024  
Privat affald  50.513   50.500  50.750  51.000  51.250  51.500  51.750  52.000   55.000
Kommunale institutioner, genanvendeligt affald 500 500 500 500 525 525 550 550 600
Erhvervsaffald, genbrugspladser 13.500 13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 11.000

 

Forventede affaldsanlæg
Der er behov for at finde andre anlæg til modtagelse af forbrændingsegnet affald i perioden, da aftaler med eksisterende anlæg udløber.

Der forventes dog ikke de store ændringer vedr. øvrige modtageanlæg.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Udvikling

Affaldsmængder har været svagt stigende i de seneste år.