Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Affaldsøer ved boligforeninger m.v.

Affaldsøer ved boligforeninger m.v.

Der skal etableres affaldsøer med helt eller delvist nedgravede beholdere ved boligforeninger og private boligområder, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Affaldsøer skal være til både dagrenovation og genanvendelige materialer, og skal gradvis udbygges.

Etableringen af affaldsøer sker for at få en bedre drift af indsamlingsordningen, indsamle større mængder på én gang og sikre bedre arbejdsmiljøforhold i forbindelse med indsamling.

I 2015 gennemføres et projekt omkring sortering af affald i boligforeninger med etageejendomme. Formålet med projektet er, at udarbejde et idékatalog over forskellige metoder til at få beboerne til at blive bedre til at sortere deres affald. Det er planen, at idékataloget efterfølgende skal bruges i resten af kommunen og dermed medføre en bedre sortering af affald i især boligforeninger og etageboliger i kommunen.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015

  • Gennemføre puljeprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen vedrørende bedre sortering ved boligforeninger og etageboliger.

2016 - 2018

  • Etablere nye affaldsøer ved boligforeninger.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Kildesorteringsanalyser viser, at boligforeninger med etageboliger har et potentiale for bedre sortering. Der er derfor bevilliget 450.000 kr. fra Miljøstyrelsens pulje til Implementerinng af ressourcestrategien. Projektet løber i hele 2015.