Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald

Der skal være mere fokus på ressourcerne i bygge- og anlægsaffaldet og beskyttelse af miljøet.

Vi skal have fokus på en øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes.

 

Handlingsplan og økonomi
Tønder Kommune er ansvarlig for initiativet.

År

      Aktiviteter

2015-2016

  • Vejledning og dialog med entreprenører.
  • Styrke samarbejde mellem miljø- og byggesagsbehandlere vedr. nedrivningstilladelser.
  • Fokus på tilsyn ved nedrivninger.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der er tale om et nyt initiativ fra 2015.

Der er allerede en lang tradition for at genanvende bygge- og anlægsaffald, når bygninger rives ned og renoveres. Historisk set har der været anvendt en lang række stoffer og kemikalier i vores bygninger og nogle af disse, bl.a. PCB, har vist sig at have sundheds- og miljøskadelige virkninger. Vi skal derfor sikre, at de farlige stoffer sorteres fra, før materialerne genanvendes.