Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Flytning af genbrugsafdeling

Flytning af genbrugsafdelingen

I forbindelse med samling af administrationen for hele Tønder Forsyning i Bredebro, flyttes Tønder Affald A/S´genbrugsafdeling også til Bredebro. Det overvejes i forbindelse med flytningen at investere i et sorteringsanlæg og hjemtage sorteringen af indholdet af genbrugsbeholderne.

Handlingsplan og økonomi
Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet.
Initiativet indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

      Aktiviteter

2015 - 2017

  • Genbrugsafdelingen flyttes.
  • Optimering af driften, herunder hjemtagning af tidligere udliciterede opgaver i forbindelse med kørsel og affaldssortering.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der er tale om et nyt initiativ fra 2015.

Genbrugsafdelingen holder i dag til i utidssvarende bygninger i Løgumkloster. Hovedaktiviteterne er storskraldsindsamling, Genbrugsbutik, Miljøkasse-ordning og diverse sorterings- og kørselsopgaver.