Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Genbrugsbeholder

Genbrugsbeholder

Ordningen med den todelte genbrugsbeholder fortsætter, dog med skift til en ny type beholder med skillevæg på tværs af lågets hængsel. Denne type beholder kan tømmes i én arbejdsgang. Formålet er at få en mere optimal ordning med et bedre arbejdsmiljø.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015-2016

  • Afklare planlægning omkring udbud, herunder tidspunkt for indkøb af nye beholdere.
  • Forsøg med indsamling af tøj i plastposer, placeret i plastfraktionen

2017

  • Gennemføre udbud vedr. indkøb af beholdere, tømning og behandling af fraktionerne der indsamles i beholderen.

2018

  • Opstart af genbrugsindsamling med ny type beholder.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Idag er genbrugsbeholderen todelt med en skillevæg parallelt med lågets hængsler. Denne opbygning betyder, at rummene skal tømmes i to arbejdsgange på indsamlingsbilen - noget der tager længere tid og er dyrere end en mere radiotionel tømning i én arbejdsgang.


Foto


Genbrugsbeholder