Genbrugsbeholder

Ordningen med den todelte genbrugsbeholder fortsætter, dog med skift til en ny type beholder med skillevæg på tværs af lågets hængsel. Denne type beholder kan tømmes i én arbejdsgang. Formålet er at få en mere optimal ordning med et bedre arbejdsmiljø.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015-2016

  • Afklare planlægning omkring udbud, herunder tidspunkt for indkøb af nye beholdere.
  • Forsøg med indsamling af tøj i plastposer, placeret i plastfraktionen

2017

  • Gennemføre udbud vedr. indkøb af beholdere, tømning og behandling af fraktionerne der indsamles i beholderen.

2018

  • Opstart af genbrugsindsamling med ny type beholder.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Idag er genbrugsbeholderen todelt med en skillevæg parallelt med lågets hængsler. Denne opbygning betyder, at rummene skal tømmes i to arbejdsgange på indsamlingsbilen - noget der tager længere tid og er dyrere end en mere radiotionel tømning i én arbejdsgang.


Foto


Genbrugsbeholder