Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Genbrugspladser

Genbrugspladser

Tønder Kommune ønsker at drive effektive og moderne genbrugspladser, hvor der er fokus på økonomisk og miljørigtig drift og styring.

Servicemålet er, at langt størstedelen af borgerne (85 %) har maksimalt 15 min. køretid til nærmeste genbrugsplads. Desuden skal genbrugspladserne være indrettet, så de er brugervenlige.

Tønder Genbrugsplads er ikke tidssvarende og kræver en stor ombygning. Der er for lidt plads til kunderne og bygningerne er nedslidte. Dertil kommer at arbejdsmiljøforholdene ved håndtering af olie- og kemikalieaffald ikke er gode nok. Placeringen i industrikvarteret i Tønder fastholdes, men der er ikke umiddelbart plads til udvidelse på den nuværende placering.

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at langt de fleste kunder er tilfredse med åbningstiderne og indretningen af genbrugspladserne. Dog er 54 % mindre tilfreds eller utilfreds med åbningstiderne på Rømø Genbrugsplads. Langt de fleste kunder er tilfredse med personalets vejledning og synlighed.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015

  • Afklaring omkring muligheden for et forsøg med, at genbrugspladser skal være døgnåben og delvist ubemandet.

2016

  • Evt. mindre renovering af genbrugspladser i forbindelse med forsøg med, at genbrugspladser skal være delvist ubemandet.

2016-2018

  • Etablering  af ny Tønder Genbrugsplads.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der er i alt fem genbrugspladser i beliggende i Tønder, Hølleskov, Skærbæk, Løgumkloster og på Rømø.

Erhverv kan anvende alle genbrugspladser, undtagen Rømø Genbrugsplads.

Der er indført udvidede åbningstider i weekender, og der er gennemført én ugentlig lukkedag på genbrugspladserne i Skærbæk, Løgumkloster og Hølleskov. Tønder Genbrugsplads har desuden en time længere åbent på hverdage end de øvrige genbrugspladser.