Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Håndtering af have- og grenaffald

Håndtering af have- og grenaffald

Den generelle håndtering af haveaffald vurderes i planperioden. Det skal herunder vurderes, om det er hensigtsmæssigt at kunne give supplerende tilbud til borgerne om andre ordninger. Det kan f.eks. være en indsamlingsordning.

Servicemålet er, at langt størstedelen af borgerne (95 %) maksimalt har 15 min køretid til nærmeste grenplads. I kommuneplanen er der desuden fokus på serviceniveauet i de forskellige typer byer i kommunen. Det er her angivet, at serviceniveauet som minimum skal opretholdes i lokalbyerne.

Problemstilling
Køretidsanalyser viser, at servicemålet om, at 95 % af borgerne maksimalt har 15 minutters køretid til grenpladsen, er overholdt. Servicemålet vil også være overholdt, hvis alle grenpladser i kommunen blev lukket, da 96 % af borgerne maksimalt har 15 minutters køretid til næmeste genbrugsplads. Det overvejes derfor at lukke grenpladserne og eventuelt erstatte dem med en anden ordning. Lukning af grenpladser i lokalbyerne uden at tilbyde borgerne en anden ordning vil af borgerne kunne opfattes som et forringet serviceniveau i lokalbyerne.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015

  • Analyse af hvorvidt der skal være andre ordninger, der kan erstatte grenpladserne.
  • Planlægning af forsøg med enkelte grenpladser.

2016

  • Forsøg med andre ordninger på enkelte grenpladser
  • Forsøg med neddeling af haveaffald på andre lokaliteter
  • Evaluering af forsøg og afklaring af fremtidig grenpladsstruktur.

2017

  • Eventuel lukning af grenpladser
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der er i alt 14 grenpladser i kommunen. Grenpladserne i Agerskov, Arrild, Ballum, Branderup, Bredebro, Højer, Visby og Rømø er åbne hele året - mens grenpladserne i Abild, Bedsted, jejsing, Møgeltønder, Sæd og Øster Højst kun er åbne i sommerhalvåret.