Initiativer

Der er planlagt forskellige initiativer, som skal sikre en løbende udvikling af affaldsordningerne som skal sikre at mest muligt affald genanvendes og at øvrigt affald håndteres i overensstemmelse med affaldshierakiet.

Der er tale om ialt 16 initiativer:

 1. Affaldsøer i Tønder By
 2. Affaldsøer i sommerhusområder
 3. Nye affaldssystemer
 4. Genbrugsbeholder
 5. Affaldsøer ved boligforeninger
 6. Miljøkasse til farligt affald
 7. Genbrugspladser
 8. Håndtering af have- og grenaffald
 9. Sikring af behandlingkapacitet
 10. Affald i naturen
 11. Skoler og børn
 12. Kommunale institutioner
 13. Organisk affald
 14. Bygge- og anlægsaffald
 15. Flytning af genbrugscenter
 16. Innovation og teknologi

Initiativerne er beskrevet nærmere i menuen til venstre herfor.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Billede


Affaldsstationer