Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Affaldsøer i sommerhusområder

Affaldsøer i sommerhusområder

Antallet af affaldsøer i sommerhusområder skal udvides. I alle sommerhusområderne har der siden 2009/2010 været etableret affaldsøer til det genanvendelige affald. I udvalgte områder vil der også blive tilføjet en beholder til dagrenovation ved disse affaldsøer. Initiativet er dermed en udvidelse af det eksisterende koncept med affaldsøer til genbrug.

De eksisterende affaldsøer til genbrug ligger med stor afstand, derfor vil der ved etableringen af dagrenovationsbeholdere være behov for at anlægge nye affaldsøer til både genbrug og dagrenovation.

Der sker løbende en evaluering af de nuværende affaldsøer. Udvælgelsen af nye områder vil ske efter behov. Der vil være dialog omkring placering med borgerne i de udvalgte områder.

Etableringen af nedgravede affaldsøer vil medføre, at der ikke længere står affaldsbeholdere fremme ved vejen. Samtidigt er det også mere skånsomt ved områdets veje, som ellers bliver kørt i stykker af de tunge renovationsbiler. Problemer med manglende beskæring af træer og buske ved indkørsler vil også mindskes, og renovatørernes arbejdsmiljø vil forbedres. Herudover vil sommerhusejerne få en mere fleksibel kapacitet til affald, så der ikke længere kan opstå pladsmangel i deres beholdere. Dermed mindskes problemer med, at ekstra affald stilles ved siden af beholderen.

Områderne, hvor der planlægges at etablere affaldsøer, er markeret på kortet herunder.

Det drejer sig primært om områderne ved Kongsmark, Kromose og Sønderstrand, alle på Rømø. Andre områder kan også komme på tale. Husejerne vil blive inddraget i den  endelige placering af affaldsøer.

Evaluering af forsøgsprojekter
Der sker løbende evaluering på begge forsøgsprojekter. Affaldsøerne på Lakolk blev overfyldte i påsken og i uge 28, og disse problemer løses ved at øge tømningsfrekvensen. Herudover har der ikke været problemer. Affaldsøerne i Arrild Ferieby har fungeret problemfrit.

Det vurderes, at forsøget er gennemført tilfredsstillende, og at løsningen bestemt kan anvendes i sommerhusområder. Der er behov for at have fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i nærområdet inden etablering af affaldsøer. Herudover skal tømningsfrekvensen justeres, så der ikke opstår problemer med overfyldte beholdere.

Problemstilling
I sommerhusområderne er der ofte problemer med mange små og smalle veje, som gør det svært for renovationsbilen at køre frem til skel og tømme beholdere. Renovationsbilen kan have brug for at kunne vende på selve grunden, med deraf følgende klager fra grundejerne over spor i græsarealer m.v.

De vanskelige forhold betyder, at renovatøren flere steder er nødt til at hente beholder eller sæk inde for sommerhuset skel på ujævnt underlag. Dette har tidligere givet problemer i forhold til renovatøren.

Formålet er derfor også at opnå bedre arbejdsmiljø for renovatøren i forbindelse med tømning af affaldsbeholdere. Samtidigt vil det kunne virke forebyggende i forhold til indbrud, da det ikke længere er muligt at gætte hvorvidt beboerne er til stede eller ej, ud fra om beholderen er sat frem, væltet eller lignende.


Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015

  • De projekter, de er gennemført, evalueres og afrapporteres

2016 - 2018

  • Antallet af affaldsøer udbygges.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der er i perioden 2014/2015 etableret fire komplette affaldsøer på Lakolk og 11 i Arrild Ferieby. I områderne, hvor der er etableret affaldsøer, har borgerne ikke ikke deres egne affaldsbeholdere ved husstanden, men skal istedet gå hen til affaldsøen med deres affald.


Problemstilling

I sommerhusområder er der ofte problemer med mange små og smalle veje, ofte interimistiske veje m.v., som gør det svært for renovationsbilen at køre frem til skel og tømme beholdere.