Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Nye affaldssystemer

Nye affaldssystemer

Affaldsordningerne i kommunen, primært for parcelhuse, men også etageboliger m.v. skal løbende udvikles. Det kan f.eks. ske ved at udføre forsøg med indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer i affaldsøer i boligområder, og ved at gennemføre forsøg med alternative former for materiel.

Formålet er, at få endnu bedre affaldsordninger, der udnytter nye erfaringer og sikrer en mere stabil indsamling.

 

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktvitter

2015

  • Evaluering af pilotprojekt med sideloader og opfølgning ift. arbejdsmiljøforhold.
  • Pilotprojekt omkring anvendelse af sideloader indsamlingsbil til indsamling af dagrenovation.

2016

  • Pilotprojekt fortsættes.

2017

  • Pilotprojekt afsluttes og evalueres.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der har i perioden 2013-2015 været gennemført et pilotprojekt med en ny type indsamlingsbil (sideloader), som selv kan gribe containerne ved vejsiden og tømme beholderne i indsamlingsbilen. Bilen er med en mobil komprimator, der kan udskiftes når den er fuld, så indsamlingsbilen ikke skal køre til forbrændingsanlægget.