Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Affaldsøer i Tønder By

Affaldsøer i Tønder By

De eksisterende affaldsordninger i Tønder Midtby (primært områder inden for Kongevej) skal ændres, så de traditionelle beholdere erstattes af affaldsøer med helt eller delvist nedgravede beholdere. Etableringen af nedgravede affaldsøer vil forbedre bybilledet, således at der ikke længere står affaldsbeholdere fremme på fortovet. Samtidigt er det også mere skånsomt ved områdets veje, som ellers bliver kørt i stykker af de tunge renovationsbiler. Desuden vil der ikke længere være indsamlingstekniske problemer, og heller ikke problemer med dårligt arbejdsmiljø for renovatørerne m.v.

Det er planlagt at etablere flere affaldsøer. Områderne vil blive udvalgt efter evalueringen af de nuværende affaldsøer efter behov. Der vil være dialog med borgerne i de udvalgte områder omkring placeringen af affaldsøerne.

Kortet herunder viser de fire etablerede affaldsøer (markeret med grønne prikker) samt hvilket område der fremadrettet er fokus på:

Der er tale om ordninger for dagrenovation samt papir/pap/plastfolie og glas/metal/plastdunke.

Evalueringen af de etablerede affaldsøer viser, at borgerne generelt er tilfredse med affaldsøerne og med ikke at have deres egen beholder ved husstanden. Brugerne giver udtryk for at de har fået mere plads i deres gårdmiljøer og flere borgerne har nu mulighed for at sortere affald. Beholderne skæmmer ikke i bybilledet og husejerne skal ikke køre dem frem til tømning. Affaldsøerne giver desuden de tilknyttede adresser fri kapacitet og åbner mulighed for at tilknytte flere adresser til en affaldsø. Ganske få borgere har ønsket at få deres beholdere tilbage.

Problemstilling
I Tønder Midtby er der gader, som er meget smalle og hvor husene er små og placeret tæt og ud til fortovet.

Her er det praktisk umuligt at have containere stående på fortovet permanent og det er problematisk når renovatøren skal hente containerne i baggårde, gennem smalle gyder, via trapper m.v.

I flere andre områder inden for Kongevej er der stadig problemer med smalle gader og placeringen af beholderne. Defor vil der fortsat være potentiale i at etablere flere affaldsøer i Tønder Midtby.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015

  • Projekterne, der er gennemført i Tønder Midtby, evalueres og afrapporteres

2016

  • Etablering af affaldsøer.
  • Forsøg med aflevering af tøj/tekstiler i klare plastposer i papirfraktionen
  • Forsøg med batteribokse ved stationerne

2017

  • Etablering af affaldsøer.

2018

  • Etablering af affaldsøer.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

I perioden 2013-2015 er der etableret i alt fire affaldsøer i Tønder Midtby. I disse områder har borgerne ikke deres egne affaldsbeholdere ved husstanden, men skal istedet gå hen til en affaldsø med deres affald. Der er tilknyttet 200 husstande til affaldsøerne.


Foto


Tønder

 


Problemstilling

I Tønder Indre By er der gader, som er meget smalle og hvor husene er små og placeret tæt og ud til fortovet.