Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Organisk affald

Organisk affald

I dag går knap 80 % af vores husholdningsaffald til forbrænding. Vi skal udnytte ressourcerne i vores dagrenovation bedre, også i den organiske del af dagrenovationen.

Vi vil derfor indføre en ny ordning for indsamling af organisk affald ved husstanden, så vi kan leve op til målet om at nå 50 % genanvendt husholdningsaffald i 2022. Ordningen planlægges indført i 2018, derfor omhandler dette initiativ afklaring af, hvordan ordningen helt præcist skal fungere.

Handlingsplan og økonomi
Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet.
Initiativet indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

      Aktiviteter

2015-2016

  • Afklare hvordan ordningen skal være, hvilket materiel der skal være tale om, og hvor ofte der skal indsamles, samt hvor affaldet skal afsættes.

2015-2017

  • Der skal udarbejdes en forretningsplan for etablering af modtageanlæg til behandling af organisk affald.

2017

  • Udbud vedr. indkøb af evt. materiel.
  • Udbud vedr. indsamlingsordning for organisk affald.
  • Udbud vedr. behandlingskapacitet for organisk affald.

2018

  • Indførelse af ordning for indsamling af organisk affald.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

Der er tale om et nyt initiativ fra 2015.

Der indsamles idag ikke organisk affald seperat ved husstanden. I stedet indgår mængden af organisk affald i dagrenovationen, som indsamles ved husstanden og køres til forbrænding.