Miljøkasse til farligt affald

Borgernes kendskab til ordningen om miljøkasser til farligt affald skal udbredes, således at flere borgere tilmelder sig ordningen.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.

År

     Aktiviteter

2015-2018

  • Løbende information for at udbrede ordningen til flere husstande
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status

I miljøkassen indsamles farligt affald, f.eks. kemikalier, elektronik, batterier, PVC m.v. Der er tale om en frivillig ordning, hvor husstanden tilmelder sig gratis. Ordningen blev implementeret i 2014 og der er ca. 2.500 adresser tilmeldt. Borgerne kan bytte miljøkassen på genbrugspladserne eller kan bestille ombygning ved at kontakte Tønder Forsyning.


Foto

 
Miljøkasse