Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Initiativer Sikring af behandlingskapacitet

Sikring af behandlingskapacitet

Tønder Forsyning skal sikre behandlingskapacitet for alle affaldstyper, både forbrændingegnet affald, deponeringsegnet affald og genanvendelige materialer.

Der er i 2012-2014 afklaret hvordan behandlingskapacitet for forbrændingsegnet affald skal være fremover, og det blev besluttet at udtræde af Affaldsregion Nord I/S pr. 1. januar 2015. Afsætning af forbrændingsegnet affald samt genanvendelige materialer sker derfor ift. udbudslovgivning m.v.

Handlingsplan og økonomi
Eksisterende initiativ, der er tilrettet i 2015.

Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet, som indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger..

År

     Aktiviteter

2015-2017

  • Afsætningsmuligheder for organisk affald og restaffald undersøges, f.eks. løsninger med forgasning og/eller kompostering.
  • Løbende sikring af behandlingskapacitet.

2018

  • Løbende sikring af behandlingskapacitet.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Status, forbrænding

Der er sikret behandling af forbrændingsegnet affald via leveringsaftale, og herefter gennemføres sikringen ved at gennemføre et udbud vedr. behandlingskapacitet.


Status, deponering

Der er tilstrækkelig deponeringskapacitet i perioden.