Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldsanlæg Forbrændingsanlæg

Haderslev Kraftvarmeværk

Tønder Kommune råder ikke over eget forbrændingsanlæg.

Istedet indgås der leveringsaftaler eller gennemføres udbud, der skal sikre behandlingskapaciteten for dagrenovation og andet forbrændingsegnet affald.

Leveringsaftalen med Sydjysk Affaldsvarme I/S, som leverer affald til Haderslev Kraftvarmevæk, er udløbet pr. 31. december 2014. Haderslev Kraftvarmeværk er beliggende på adressen Dybkær 2, 6100 Haderslev.

Affaldsmængderne til forbrænding har generelt været faldende de seneste år.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Foto


Haderslev Kraftvarmeværk