Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldsanlæg Tønder Deponi

Tønder Deponi

Tønder Kommune råder over eget deponeringsanlæg - Tønder Deponi - tidligere Vester Gammelby Losseplads.

Deponiet anvendes hovedsageligt af Tønder Kommune, og administreres under Tønder Forsyning.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at Tønder Deponi har der en restkapacitet på ca. 75-80 år.

Deponeringsanlægget er beliggende på adressen Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Åbningstiderne fremgår af oversigten herunder:

  Tønder Deponi 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

  Åbningstider

7.00 - 15.00

7.00 - 13.20

Lukket

 

 

 

Tønder Deponi modtager:

  • Blandet deponeringsegnet affald

Derudover modtages også mindre mængder landbrugsplast til genanvendelse samt affald til sortering.

Deponiet har desuden en omlastestation, der anvendes til omlæsning af dagrenovation og tørt erhvervsaffald i store containere, der efterfølgende køres til Haderslev Kraftvarmeværk.

Det vurderes derfor ikke, at der fremover vil være mangel på deponeringskapacitet for deponeringsegnet affald fra Tønder Kommune.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Foto


Tønder deponi