Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldsordninger Dagrenovationsordning Opfyldelse af mål

Opfyldelse af mål

I affaldsplan 2006-2016 var der først og fremmest lagt op til en harmonisering af de forskellige dagrenovationsordninger i de oprindelige seks kommuner i Ny Tønder Kommune. Herunder også at gennemføre et udbud af indsamlingen med et helt nyt ensartet affaldssystem for dagrenovation.  Denne harmonisering er gennemført.

I 2010 er mål og initiativer gennemgået og nye mål blev fastsat. Dette var specielt fordi der allerede havde været tanker om at indsamle dagrenovation som forsøg i nedgravede beholdere i særskilte områder.

Det nye mål var:

  • Tønder Kommune ønsker fortsat, at tilbyde de nedgravede affaldsbeholdere som forsøgsordninger ved boligselskaber, i midtbyer og andre bebyggelser af lignende art. Herefter selve investeringen i nye stationer rundt omkring i kommunen.

Der var følgende initiativ:

  • I tillæg til affaldsplanen, er der fastlagt mål for evaluering af forsøgsordningen med nedgravede beholdere ved boligforeninger i 1. halvår 2011, med henblik på at vurdere hvordan ordningen kan gøres permanent i hele kommunen. Herefter selve investeringen i nye stationer rundt omkring i kommunen.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

De planlagte aktiviteter er gennemført.