Opfyldelse af mål

Målet i affaldsplan 2006-2016 var, at indsamle batterier ifm. husstandsindsamling, hvilket er gennemført. Målet var desuden at der skulle indsamles i alt 120 kg farligt affald pr. husstand.

I 2010 er der registreret indsamlet i alt 122 tons farligt affald, dvs. kemikalier, batterier m.v. Det svarer til ca. 6 kg. pr. husstand.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

Aktiviteten er gennemført.