Foreningsindsamling

Der er mulighed for at frivillige organisationer, foreninger og private kan søge Tønder Kommune om tilladelse til at indsamle genanvendelige materialer i form af papir, dåser og metal. En forudsætning for at kommunen giver tilladelse hertil, er at indsamlingen er til almene nyttig formål.

Der er en særskilt ansøgningsformular.

Det skal være en henteordning, som borgerne selv kan tilslutte sig på de oplyste indsamlingsdage.

Det drejer sig alene om fraktionerne papir, pap, dåser, glas og jern. De indsamlede materialer sælges til et modtageanlæg.

Det er uvist hvor mange foreninger/private der er i ordningen p.t. Seneste den 1. februar skal der være indsendt oplysninger om hvor store mængder der er indsamlet det foregående år.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Brugere

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser vedr. foreningsindsamlingen.


Ansøgning

Ansøgningsskemaet findes på Tønder Kommunes hjemmeside.

www.toender.dk