Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldsordninger Genbrugsafdeling

Genbrugsafdelingen

I genbrugsafdelingen er der en genbrugsbutik og desuden er der modtagelse og håndtering af nogle affaldsfraktioner fra genbrugspladser m.v.

Der kan afleveres møbler eller andre genbrugelige effekter direkte til genbrugsbutikken, men en stor del af effekterne til butikken kommer via storskraldsordningen. I butikken sælges møbler, service m.v. og flamingo granulat. Genbrugsbutikken er placeret på Industrivej 6, 6240 Løgumkloster.

En stor del af indsamlingen af møbler m.v. fra storskraldsindsamlingen, modtages og håndteres i genbrugsafdelingen og desuden håndterer genbrugsafdelingen også nogle fraktioner fra genbrugspladserne.

Åbningstiderne i genbrugsbutikken fremgår af oversigten herunder:

  Genbrugsbutik

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

  Åbningstider

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 12.00

1. lørdag i måneden 9.00 - 12.00

Lukket

 

 

 

 

Affaldsmængder
Mængderne fra storskraldsindsamlingen er ikke medregnet i mængderne herunder - her indgår alene de mængder som er registreret modtaget direkte på genbrugsafdelingen og kun affald der er modtaget fra private (ikke erhverv). Mængderne af modtaget materiale er generelt faldende.

En del af de faldende mængder er begrundet i indførelsen af de 2-delte genbrugsbeholder, som sikrer at de genanvendelige mængder indsamles direkt ved husstanden. Desuden var det fra 1. januar 2011 ikke længere muligt at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald.

Mængden af indsamlede affaldsmængder fremgår af figuren herunder:


   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kommentar

Udover de viste affaldsfraktioner, modtages der også batterier, farligt affald og vinduesrammer i et begrænset omfang.