Mål 2013-2018

Der er planlagt følgende tiltag i planperioden:

  • Initiativ 8 - Håndtering af have- og grenaffald
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Ansvar

Det er Tønder Forsyning A/S der har ansvaret for gennemførelsen af initiativet.