Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldsordninger Igloer

Igloer

Der er i alt ca. 23 sæt igloer (én til aviser/reklamer og én til flasker/glas) tilbage i kommune, men de er blevet udfaset i takt med, at der er indført løsninger med nedgravede beholdere (SMART-løsninger), hvor dette er muligt.

I igloerne indsamles hhv. papir/aviser/reklamer og flasker/glas.

Det forventes, at igloerne langsomt udfases i den kommende periode.

Affaldsmængder
Der er i 2010 indsmalet ca. 70 tons affald via igloerne, størstedelen er pap/papir.
Mængderne der indsamles via igloerne er faldet markant de seneste år.
Dette skyldes, at antallet af igloer er reduceret og isetdet er blevet erstattet af affaldsstationer med delvist nedgravede beholdere. I nogle tilfælde på samme placering og nogle gange på andre placeringer.

Udviklingen i affaldsmængder fremgår af figuren herunder:

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Service

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser af ordningen.