Mål 2013-2018

Der er ikke planlagt ændringer i perioden.
Indsamlingen af organisk affald skal fortsat foregå direkte i private haver, eller via indsamling på genbrugspladser.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Ansvar

Det er Tønder Forsyning A/S der har ansvaret for driften af genbrugspladserne.