Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldsordninger Organisk affald

Organisk affald

Organisk affald er affald der kommer fra dyr og planter, der er biologisk nedbrydeligt. Der skønnes at være ca. 50 kg. organisk dagrenovation, der kan hjemmekomposteres pr. husstand pr. år. Erfaringstal ved Tønder Forsyning, er at der er ca. 150 kg pr. husstand pr. år.

I Tønder Kommune indsamles der ikke organisk affald ved husstandene. I stedet lægges der op til at borgerne selv kan hjemmekompostere affald i egne haver.
Der er udleveret ialt ca. 4.900 kompostbeholdere, men det er uvist hvor mange husstande der reelt bruger disse.

I byzone må man generelt ikke afbrænde haveaffald, mens man i landzone m.v. har mulighed for afbrænding i begrænsede perioder.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Foto


Kompostbeholder

 


Service

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser vedr. organisk affald de seneste år. Det vurderes dog at borgerne har været glade for muligheden for at få en kompostbeholder og at det også er derfor de hjemmekomposterer i stort omfang.