Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldstyper og mængder

Affaldstyper og mængder

Der er udført kortlægning af affaldsmængder for perioden 2007-2010 for private husstande, baseret på oplysninger fra Tønder Forsyning. For affaldsmængder for erhverv er anvendt det nationale indberetningssystem ISAG, hvor seneste tilgængelige data er for 2009.

Der er i 2009 registreret i alt 112.000 ton affald, stort set ligeligt fordelt mellem erhverv (54 %) og husholdninger (46 %).

Der er fastlagt målsætninger om behandlingsformer i Regeringens Affaldsstrategi 2009-2012.
Kortlægningen af affaldsmængderne viser at 79 % af det affald der blev produceret i kommunen i 2009 blev genanvendt – hvilket er langt over målsætningen i regeringens affaldsstrategi om at nå 65 % senest i 2012. Målsætningen om max. at have 6 % til deponering i 2012 er også nået, idet der kun er 4 % af affaldet i 2009 der er deponeret.


Udover de angivne mængder, er det en marginal affaldsmængde der specialbehandles, og som ikke fremgår af de viste mængder.

Der er flere målsætninger i Regeringens Affaldsstrategi, f.eks. for dagrenovation, storskrald - men alle er umiddelbart overholdt iht. de registrerede mængder.
Der er desuden en vejledende målsætning vedr. indsamling af batterier, hvor min 45 % af bærbare batterier skal indsamles i 2012. Der er i 2010 indsamlet ca. 46 % i Tønder Kommune, så denne målsætning er også opfyldt.

En stor del af Regeringens Affaldsstrategi handler om organisering af affaldssektoren, adgang for erhverv på genbrugspladser, nye dataregistreringssystem m.v.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Genanvendelse

I 2010 blev 79 % af alt affald indsamlet i kommunen genanvendt.


Forbrænding

I 2010 blev 17 % af alt affald indsamlet i kommunen sendt til forbrænding på et forbrændingsanlæg.


Deponering

I 2010 blev 4 % af alt affald indsamlet i kommunen sendt til deponering på en losseplads.