Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldstyper og mængder Affald fra erhverv

Affald fra erhverv

Indsamlingen fra erhverv er først og fremmest baseret på centrale registreringer af affald fra erhverv der er afleveret på behandlingsanlæg. Det centrale register (ISAG) erstattes af affaldsdatasystemet, som er indført i 2011/2012.

Der er registreret 59.000 tons i det centrale register, og desuden er der registreret ca. 1.724 tons affald fra erhverv modtaget på genbrugspladser - i alt ca. 60.724 tons. Mængderne er ofte behæftet med store unøjagtigheder, og er først tilgængelige med års forsinkelse. Således er det kun mængderne fra 2009 og senere der er kendte.

Deponing
Der er registreret stigende mængder deponiaffald på genbrugspladserne, i forbindelse med at erhverv har mulighed for at benytte genbrugspladserne. Dette sikrer en bedre sortering af affaldet end det ville være tilfældet ved aflevering direkte på deponiet.

Der er registreret ca. 2.100 tons deponi-affald, hvor langt størstedelen er leveret til Tønder Deponi.
Fordelingen af affaldsmængder iht. behandlingsform fremgår af figuren herunder:Institutioner
Det er ikke muligt at opgøre hvor store mængder affald der indsamles fra institutioner, da der ikke er nogen registrering af hvor mange institutioner der indsamles fra.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Genanvendelse

I 2010 blev 87 % af alt registreret affald fra erhverv i kommunen genanvendt.


Forbrænding

I 2010 blev 10 % af alt registreret affald fra erhverv i kommunen sendt til forbrænding på et forbrændingsanlæg.


Deponering

I 2010 blev 3 % af alt registreret affald fra erhverv i kommunen sendt til deponering på en losseplads.