Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldstyper og mængder Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald der skal deponeres på en losseplads, fordi det hverken kan brændes eller genanvendes. 

I 2010 var der 1.969 tons deponeringsegnet affald, heraf er langt størstedelen modtaget via genbrugspladsen.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

Affaldsmængderne til deponering har været stort set uændrede i perioden 2007-2010.