Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldstyper og mængder Forbrændingsegnet

Forbrændingsegnet

Brændbart affald er opdelt i dagrenovation (fra husstande) og tørt brændbart affald, som er fra både husstande og erhverv.

Udviklingen i mængden af forbrændingsegnet affald fremgår af figuren herunder:Mængden af brændbart affald er generelt faldet svagt i perioden, og det har derfor været nødvendigt at levere en mindre andel grenaffald, for at opfylde leveringsaftalen.

Dagrenovationsmængden er faldet med 24 % fra 2007 til 2009. Denne udvikling skyldes først og fremmest indførelsen af den 2-delte genbrugsbeholder, som har betydet at mere af det affald der før endte i dagrenovationsbeholderen nu genanvendes i stedet.

Det største fald i dagrenovationsmængden er registreret fra 2007 til 2008, hvor mængde af dagrenovation faldt med næsten 13 %. Dette skyldes indførelsen af genbrugsbeholderen i 2008.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

Mængden af forbrændingsgnet affald har været faldende i perioden 2007 - 2009. Fra 2009 til 2010 har mængden af forbrændingsegnet affald været stautus quo.