Pap og papir

Mængden af papir er steget markant (64 %) i perioden fra 2007 til 2009, hvilket først og fremmest skyldes indførelsen af den 2-delte genbrugsbeholder som blev indført i 2008. Der er desuden konstateret et fald i mængderne fra 2009 til 2010, som ikke umiddelbart kan forklares.

Det er først og fremmest mængderne via genbrugsbeholderen der er faldet, mens mængderne via genbrugspladsen har været stabile. Fra 2008-2010 er mere end halvdelen af den indsamlede mængde kommet fra genbrugsbeholderen.
Papirpotentiale

Der er et papir-potentiale på ca. 3.069 tons for Tønder Kommune i 2006. Potentialerne er sammensat af potentialer for de oprindelige kommuner med de daværende antal ejendomme og er derfor alene retningsangivende.

I 2010 blev der indsamlet i alt 2.765 tons papir, hvilket svarer til ca. 90 % af potentialet.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

Mængden af papir har været markant stigende i perioden 2007-2009 og svagt faldende i perioden 2009-2010.


Foto


Pap og papir