Plast

Der er i 2010 indsamlet i alt 209 tons plast, som består af både plastdunke m.v. og plastfolier m.v.
Mængden af plast er steget markant i perioden. Årsagen til denne stigning er først og fremmest mængder der indsamles via genbrugsbeholderen.


   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

Mængden af plast er fordoblet i perioden 2007-2010.


Billede


Plast