Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Affaldstyper og mængder Private affaldsmængder

Private affaldsmængder

Der er i 2009 registreret ca. 51.000 tons fra private husstande, hvoraf langt størstedelen (63 %) er indsamlet via genbrugspladser - og hvor indsamlingen af dagrenovation står for 21 % af den samlede affaldsmængde i 2009.

Affaldsmængderne har været stabile i perioden 2007-2010. Affaldsmængderne er steget med 5 % fra 2007 til 2009.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Genanvendelse

I 2010 blev 70 % af affald fra private husstande genanvendt.


Forbrænding

I 2010 blev 26 % af affald fra private husstand sendt til forbrænding på et forbrændingsanlæg.


Deponering

I 2010 blev 4 % af affald fra private husstande sendt til deponering på en losseplads.