Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Nationale rammer Batteribekendtgørelsen

Batteribekendtgørelsen

Batteribekendtgørelsen opdeler batterierne i tre kategorier, bærbare batterier, industribatterier og bil-batterier. Der er først og fremmest tiltag vedr. de bærbare batterier, som udgør størstedelen af mængden i forbindelse med kommunernes affaldsplanlægning.

De vigtigste elementer i batteribekendtgørelsen er:

  1. Batteriproducenter bærer det økonomiske ansvar
    At batteriproducenterne pålægges det økonomiske ansvar for indsamling af bærbare batterier samt informationskampagner om dette ved at pålægge1 kg solgte batteri en afgift på 2,70 kr. Kommunen skal fortsat stå for indsamling og information, som skal finansieres af producenten.

  2. Lettilgængelige og borgernære ordninger
    At kommunerne er forpligtet til at etablere lettilgængelige og borgernære ordninger for bærbare batterier i borgernes nærhed. Kommunen skal videregive batterierne til producenten på ét sted, når der er indsamlet1.000 kg. Med "borgernær indsamling" menes der indsamling ved husstanden.

  3. Batterier genanvendes
    At udtjente batterier ikke efter 1. januar 2009 må bortskaffes til forbrænding eller deponering. Fra den 1. januar 2010 skal genanvendelsesprocesser for batterier indeholdende blysyre og nikkelcadmium nå op på en effektivitet på hhv. 65 % og 75 %. Andre typer af batterier skal nå en genanvendelsessats på 50 %.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1186, den 7. dec. 2009 (bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer ...)

Bekendtgørelsen kan findes via www.returbat.dk.