Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Nationale rammer EU's affaldsrammedirektiv lovgivning

EU's affaldsrammedirektiv lovgivning

EU's Affaldsrammedirektiv er vedtaget i oktober 2008 og er så efterfølgende implementeret i den danske affaldslovgivning.


De vigtigste elementer i Affaldsrammedirektivet er:

 1. Hente- og bringeordninger i 2015
  At der i medlemsstaterne fra 2015 skal etableres hente- eller bringeordninger for papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffald og lignende.

 2. 50 % af papir, glas, metal og plast skal genanvendes
  Derudover skal medlemsstaterne fra 2020 genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffaldet. I relation til emballagedirektivet er der ligeledes fastsat krav om genanvendelse af emballagetyper som plast (22,5 %), træ (15 %) og metal (50 %) fra erhverv og husholdninger samlet. Dette skulle i princippet være nået med udgangen af 2008. Miljøstyrelsen har meldt ud, at det er erhverv, der bør stå for hovedparten af genanvendelsen.

 3. Seperat indsamling af bioaffald (hvis passende)
  At medlemsstaterne, hvis de finder det passende, skal indføre separat indsamling af bioaffald til kompostering eller bioforgasning. Kommissionen skal vurdere muligheden for at fastsætte krav til bioaffaldsbehandling samt kvalitetskriterier for kompost og bioforgasset materiale. Sidstnævnte svarer reelt til en færdiggørelse af bioaffaldsdirektivet, som har været sat i bero - men som netop er taget op igen.

 4. Livscyklus-betragtninger
  At livscyklus-betragtninger (LCT - Life Cycle Thinking) er vigtige i relation til mulige afvigelser fra affaldshierarkiet.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Rammedirektivet

Affaldsrammedirektivet kan findes via Miljøstyrelsen hjemmeside:

www.mst.dk