Nationale rammer

Én af de vigtigste rammer for denne affaldsplan er de nationale krav til indholdet i affaldsplanen. Det er først og fremmest Regeringens Affaldsstrategier m.v., EU´s affaldsrammedirektiv og andre rammer der har betydning for udarbejdelsen af affaldsplanen.

Disse gennemgås nærmere via link til venstre herfor. 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Affaldsstrategi

Strategierne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk