Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Samarbejder

Samarbejder

Tønder Kommune har overdraget opgaverne med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald i kommunen til Tønder Forsyning A/S.

Tønder Forsyning driver således genbrugspladser, grenpladser, storskraldsordning m.v. og administrerer indsamlingen af dagrenovation og genanvendelige materialer.

Selskabet, der blev stiftet februar 2009 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009, er 100 % ejet af kommunen.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 personer, hvoraf Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse har udpeget 4 repræsentanter, og medarbejderne har valgt 2 repræsentanter.

Tønder Forsyning driver desuden Tønder Deponi.

Tønder Kompost samarbejdet

Spildevandsslammet fra dele af Tønder Kommune afhændes i dag via Tønder Kompost samarbejdet, hvor det blandes med slam fra virksomheden Brdr. Hartmann A/S og neddelt haveaffald fra Tønder Genbrugsplads.

Det meste af det øvrige spildevandsslam køres på slam mineraliseringsanlæg, hvorfra det enten skal udbringes på landbrugsjord eller forbrændes.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort fortalt

På affaldsområdet har Tønder Kommune oprettet Tønder Forsyning A/S, som tager sig af driften af afffaldsordningerne m.v.