Rammer for affald

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af rammerne og grundlaget for udabejdelse af denne affaldsplan, f.eks. de nationale og kommunale rammer,
samt en beskrivelse af de affaldsordninger m.v. som der er idag.

Dertil kommer en kortlægning (beskrivelse) af hvordan affaldsordningerne er i dag, herunder bl.a.:

  • Hvilke affaldsordninger er der i kommunen
  • Hvilke affaldstyper og hvor store mængder indsamles.
  • Hvilke affaldsanlæg er der i kommunen.
  • Hvilke samarbejder indgår Tønder Kommune i på affaldsområdet.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Kort

Åbn interaktivt kort