Tids- og handleplan

I denne affaldsplan er der fastlagt hvornår de forskellige initiativer skal foregå og hvilken økonomi der er direkte forbundet med disse initiativer. De fleste initiativer udføres af Tønder Forsyning, som afholder udgifterne over deres drift.

Økonomi for 2011 er basisåret for affaldsplanen og hvor principper for gebyrfastsættelse er fastlagt. Der er i 2015 gennemført en revidering af affaldsplanens initiativer og mål og økonomi for planperioden 2015-2018 er tilpasset.

Det forventes, at det samlede renovationsgebyr  vil forblive uændret fra 2015 og resten af affaldsplanens periode.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Kort

Åbn interaktivt kort


Takster

Renovationsgebyrerne har stort set været uændrede fra 2011 til 2011.