Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Tids- og handleplan Økonomi 2011

Økonomi 2011

Der er i 2011 oplyst følgende indtægter, fordelt på de enkelte affaldsordninger administreret af Tønder Forsyning.

Indtægter

 

 

Fordeling

(mio. kr.)

2011

 

Private

Erhverv

Dagrenovation

22,010

 

22,010

-

Genbrugsindsamling *

13,980

 

13,980

-

Genbrugspladser **

18,087

 

14,470

3,617

Genbrugsafdeling

3,125

 

0,000

3,125

I alt

57,202

 

50,460

6,742

*                     Inkl. storskraldsindsamling
**                   Inkl. farligt affald

Fordelingen mellem private og erhverv er skønnet i forhold til den enkelte ordning.

Gebyrfastlægges generelt efter ”hvile i sig selv princippet” for hver ordning for sig, hvor indtægter og udgifter set over en kortere årrække skal balancere.

På dagrenovationsordningen betales efter beholderstørrelse og tømningsfrekvens.

På genbrugsindsamlingsordningen skelnes mellem helårs- og sommerhusbeboelse:

  • I helårsbeboelse betales der et standardgebyr
  • I sommerhusområder betales der et standardgebyr, gebyret er mindre end et tilsvarende gebyr for helårsbeboelse som følge af, at de indsamlede mængder er mindre

På genbrugspladsområdet skelnes mellem fire ordninger, idet ordningerne for private og erhverv er forskellige:

  • I helårs- og sommerhusbeboelse betales to standardgebyrer, et for muligheden for benyttelse af genbrugspladsen og et for muligheden for at aflevere farligt affald
  • Erhverv betaler gebyrer ud fra det til enhver tid gældende godkendte ordning i erhvervsaffaldsregulativet.

Før 2010 kunne erhverv frivilligt benytte Hølleskov Genbrugsplads mod betaling for et klippekort og aflevering af 1 klip pr. besøg (en ordning videreført fra gammel Nørre-Rangstrup Kommune)

I 2010 blev standardreglerne i Affaldsbekendtgørelsen benyttet, ordningen var som udgangspunkt tvungen, men med mulighed for at søge om dispensation, der blev betalt et årsabonnements pr. virksomhed og skelnet mellem brancherne (håndværkerne blev opkrævet 4-8 standard erhvervsgebyrer afhæng af antallet af ansatte, øvrige blev opkrævet 0,5 gebyrer)

I 2011 gjaldt samme regler som i 2010 suppleret med brugerundersøgelser af erhvervs benyttelse af genbrugspladserne

Fra 2012 er erhvervsordningen frivillig, her betales pr. tilmeldt bil som et årsabonnement i 4 kategorier:

  • Rød ordning for håndværkerbranchen
  • Gul ordning for andre brancher
  • Grøn ordning for alle brancher omfattende genanvendeligt plast, pap og papir og elektronikaffald
  • Ordning for farligt affald (op til 200 kg pr. virksomhed), kan vælges uafhængigt af om man er med i en af de andre ordninger

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Grundlag

Oplysningerne er fra Tønder Forsyning, og er iht. gældende takstfastsættelse.