Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Tids- og handleplan Økonomi 2013 - 2018

Økonomi 2013 - 2018

Økonomien for affaldsordningerne i planperioden er udarbejdet med baggrund i de principper, der var gældende i 2011. Der er i 2015 gennemført ændringer af gebyret for etageboliger og ferielejlighederns brug af genbrugsplads samt ændringer af gebyret for fællesløsninger vedr. dagrenovation.

Det overvejes, om ordningen for dagrenovation skal ændres, således at den enkelte grundejer betaler samme affaldsgebyr for dagrenovationsordningen uafhængigt af, om der er etableret en fællesløsning eller om der er beholdere ved hver grundejer.

I tabellen herunder er vist de driftsudgifter, der hører til de enkelte ordninger i perioden 2015-2018.

Det samlede renovationsgebyr for en familie i helårsbeboelse er i 2015 i alt på 2.970 kr. inkl. moms. Det forventes, at det samlede gebyr vil forblive uændret fra 2015 og resten af affaldsplanens periode.

Tønder Kommune opkræver årligt et administrationsgebyr hos alle virksomheder og husstande i kommunen. Gebyret dækker udgifter til kommunens administrationsomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, affaldsregulativer, planlægning af affaldsordninger, besvarelser af henvendelser om affald, udgifter til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem og regulativdatabase NSTAR m.v. Gebyret beregnes hvert år og er i 2015 på 113,50 kr. for virksomheder og 20,00 kr. for husstande.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Grundlag

Oversigten samler oplysninger om de initiativer, der indgår i planperioden 2015-2018.