Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Spildevand Affaldsplan Vandforsyningsplan

Du er her: Home Sitemap

Sitemap

 Spildevand

       Forside

             Forord

             Administration

             Lovgivning

             Behandling af høringssvar

             Miljøvurdering

 Affaldsplan

       Forside

             Forord

             Opbygning af affaldsplanen

             Oplysning om Tønder Kommune

             Miljøvurdering

       Politik og Mål

             Målsætning

             Mål

             Affald og anlæg

             Initiativer

                   Affaldsøer i Tønder By

                   Affaldsøer i sommerhusområder

                   Nye affaldssystemer

                   Genbrugsbeholder

                   Affaldsøer ved boligforeninger m.v.

                   Miljøkasse til farligt affald

                   Genbrugspladser

                   Håndtering af have- og grenaffald

                   Sikring af behandlingskapacitet

                   Affald i naturen

                   Skoler og børn

                   Kommunale institutioner

                   Bygge- og anlægsaffald

                   Flytning af genbrugsafdeling

                   Innovation og teknologi

                   Tidsplan for initiativer

       Tids- og handleplan

             Tidsplan 2012 - 2018

             Økonomi 2011

             Økonomi 2013 - 2018

       Rammer for affald

             Nationale rammer

                   Ressourceplan 2013-2018

                   EU's affaldsrammedirektiv lovgivning

                   Batteribekendtgørelsen

                   Afgiftsændringer

             Kommunale rammer

             Affaldsordninger

                   Dagrenovationsordning

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Organisk affald

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Genbrugsbeholder

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Igloer

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Affaldsstationer

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Genbrugsafdeling

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Storskraldsordning

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013 - 2018

                   Farligt affald

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Genbrugspladser

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Foreningsindsamling

                         Opfyldelse af mål

                         Mål 2013-2018

                   Grenpladser

                         Opfyldese af mål

                         Mål 2013-2018

             Affaldstyper og mængder

                   Private affaldsmængder

                   Affald fra erhverv

                   Forbrændingsegnet

                   Deponeringsegnet affald

                   Pap og papir

                   Glas og flasker

                   Metal

                   Plast

                   Eksporteret og importeret affald

             Affaldsanlæg

                   Tønder Deponi

                   Forbrændingsanlæg

                   Genbrugscenter, Tønder Forsyning

             Samarbejder

       Planens betydning for min ejendom

    

 Vandforsyningsplan

       Forside

             Forord

             Offentlig høring og miljøvurdering

       Politik og Mål

             Målsætninger

             Sammenhæng med anden planlægning

       Tids- og handleplan

             Fremtidig vandforsyningsstruktur

                   Almene vandværker

                   Forsyningsområder

                   Forsyningssikkerhed

                   Grundvandsbeskyttelse

                   Takster og regulativer

             Handleplan

                   Generelle tiltag

                   Fremtidssikring af de enkelte vandværker

       Rammer

             Vandforbrug

             Grundvandsressourcen

             Vandværkerne

                   Indvindingsanlæg og råvandskvalitet

                   Bygninger, vandbehandling og drikkevandskvalitet

                   Ledningsnet og forsyningsområder

                   Forsyningskapacitet

                   Forsyningssikkerhed og beredskab

             Enkeltindvindere

                   Vandkvalitet

             Beskrivelse af de enkelte vandværker

       Planens betydning for min ejendom

       Hvad gælder for ejendommen

             Søg på matrikel eller adresse

             Søg på kort