Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside

Du er her: Home Spildevand Forside Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar

Alle ændringer af spildevandsplanen kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring.

Når spildevandsplanen er godkendt til offentlig høring af byrådet, fremlægges den offentligt i 8 uger.

Eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse.

Planen er godkendt i Tønder Byråd d.

Planen var fremlagt til offentlig høring fra den 9. oktober 2012  til 4. december 2012

I høringsperioden kom der et høringssvar fra Tønder forsyning A/S. Det var en række korrektioner til kortmaterialet. Disse korrektioner er indarbejdet i planen, sammen med resultatet af en kortlægning af spildevandsforholdene i det åbne land i er delområde af kommunen. Tønder kommune vurder at ændringerne hovedsagelig er opdateringer af vidensniveau. Det er derfor ikke nødvendigt at sende plane i fornyet høring. 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort