Behandling af høringssvar

Alle ændringer af spildevandsplanen kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring.

Når spildevandsplanen er godkendt til offentlig høring af byrådet, fremlægges den offentligt i 8 uger.

Eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse.

Planen er godkendt i Tønder Byråd d.

Planen var fremlagt til offentlig høring fra den 9. oktober 2012  til 4. december 2012

I høringsperioden kom der et høringssvar fra Tønder forsyning A/S. Det var en række korrektioner til kortmaterialet. Disse korrektioner er indarbejdet i planen, sammen med resultatet af en kortlægning af spildevandsforholdene i det åbne land i er delområde af kommunen. Tønder kommune vurder at ændringerne hovedsagelig er opdateringer af vidensniveau. Det er derfor ikke nødvendigt at sende plane i fornyet høring. 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort