Politik og mål Tids- og handleplan Planens betydning for min ejendom Rammer for spildevand Image Map   
  

Læsevejledning

 

Tillæg 1: Kloakering – Abild Nord, Abild Øst og Bønderby

 

Tillæg 2: Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord

 

Tillæg 3: Det åbne land – Forbedret spildevandsrensning ved ejendomme udenfor kloakopland

 

Tillæg 4: Separatkloakering – Bredebro Øst

 

Tillæg 5: Arrild – placering af regnvandsbassin

 

Tillæg 6: Kloakering - Abild, Vester Terp og Møgeltønder

 

Tillæg 7: Højer by – Separatkloakering og regnvandsbassiner