Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside

Du er her: Home Spildevand Forside Miljøvurdering

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009) skal det for spildevandsplaner klarlægges, om der skal foretages en miljøvurdering af planen.

Hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering, afhænger af planens indhold og Tønder Kommune har besluttet at planen skal miljøvurderes. Beslutningen om miljøvurdering er truffet uden forudgående screening, da planen er tilvejebragt indenfor vandforvaltningen, og fordi lovens væsentlighedskriterie anses for opfyldt. Selvom planens mange tiltag enkeltvis er af begrænset omfang, er antallet af tiltag og det berørte areal, så omfangsrigt, at planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurdering af spildevandsplan 2012

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort