Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Fra fælles til separat

Fra fælles til separat

Ejendomme og virksomheder beliggende i oplande, som i henhold til spildevandsplanen ændres fra fællessystem til separatsystem, har pligt til at gennemføre separeringen på egen grund. Det er Tønder Kommunes mål, at der i fremtiden vil blive separeret i fælleskloakeret områder, når disse renoveres.

Forsyningen udskifter det offentlige en-strengede fælleskloaksystem med et nyt to-strenget separatsystem og fører stik frem til hver enkelt grundgrænse. De pågældende husejere er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund. Separeringen på egen grund skal foretages inden en given tidsfrist, som kommunen meddeler som et påbud efter miljøbeskyttelsesloven.

Alternativt kan de pågældende husejere anmode kommunen om tilladelse til at aflede overfladevand lokalt på egen grund og efter de gældende retningslinjer. Der ydes i dette tilfælde ikke økonomisk kompensation, da grundejeren bibeholder retten til at aflede overfladevand til offentlig kloak på et senere tidspunkt.

Tønder kommune vil i samarbejde med Tønder forsyning, undersøge de økonomiske og miljømæsse fordele ved at tilbyde kompensation forud for separatkloakering i de enkelte byer. Hvis det viser sig fordelagtigt, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, der fastlægger de konkrete regler for det.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort